Indiánův nos (Karpaty), obrovský skalní útvar
Obrovský vodopád vyfocený tak, aby vypadal jako malý potok

V některých případech je nutné a jindy je vhodné provést notářské ověření dokumentu a následně jej opatřit dalším ověřením o pravosti... Vhodné je to například u obchodní faktury nebo osvědčení o původu zboží - zde můžete v některých případech získat i slevu na celním poplatku. Problematika se nedá popsat krátkým textem, proto je zde pouze jednoduše (!) načrtnuto, o co se jedná. Každý konkrétní případ pak má své specifické parametry; i záleží na tom, se kterou zemí má nebo nemá ČR dohodu. Tyto úřední úkony vyžadují platby formou kolků.

 

 

Apostila:

 

Je doložka o pravosti ověření, prováděná ministerstvem, pod které tento úřední výkon spadá. Například, notářsky ověřený překlad dokumentu potřebuje apostilaci na ministerstvu vnitra, která úředníkovi v cizině říká, že dokument má platné notářské ověření.

 

 

 

Superlegalizace:

 

Pokud země není členem haagské úmluvy o Apostile, pak dokument vyžaduje i ověření o pravosti, vydané zemí, do které dokument cílí. Například, notářsky ověřený překlad dokumentu potřebuje superlegalizaci úřadu cílové země, která úředníkovi v cizině říká, že potvrzení ministerstva ČR o pravosti notářského ověření je platné.

 

 

To samé (Apostila a Superlegalizace) platí i pro dokumenty z ciziny, které chcete uplatnit u institucí nebo úřadů na území ČR.